Er komt nog heel wat bij kijken om een vereniging goed te besturen. AAC - Administraties verzorgt voor u het beheer en de organisatie rondom de oprichting of continuering van de VvE. Zo organiseert AAC - Administraties de jaarlijkse ledenvergadering voor u en zorgt AAC - Administraties ervoor dat alle leden van de VvE hiervan een uitgebreid verslag krijgen. AAC - Administraties houdt de wijzigingen in de wet- en regelgeving voor u bij.

Daarnaast coördineert AAC - Administraties de werkzaamheden die uit de besluiten voortkomen. AAC - Administraties zorgt ervoor dat nieuwe bewoners een goed inzicht krijgen in het reilen en zeilen van een VvE.

Bestuurlijke taken:

 • Organiseren en,  in overleg met het bestuur, voorbereiden van de jaarvergadering.
 • Notuleren van jaarvergaderingen (en deze notulen aan alle leden van de VvE toesturen).
 • Overleg met Onderhoud en Administratie over de te ondernemen acties naar aanleiding van de genomen besluiten.
 • Aangeven/ontwerpen huishoudelijk reglement.
 • Verzorgen van correspondentie met toeleveranciers en leden.

Beheer:

 • Het bijhouden en opvolgen van de wijzigingen in de wet- en regelgeving.
 • Archivering en digitalisering van de verschillende documenten

Er komt nog heel wat bij kijken om een vereniging goed te besturen. AAC - Administraties verzorgt voor u het beheer en de organisatie rondom de oprichting of continuering van de VvE. Zo organiseert AAC - Administraties de jaarlijkse ledenvergadering voor u en zorgt AAC - Administraties ervoor dat alle leden van de VvE hiervan een uitgebreid verslag krijgen. AAC - Administraties houdt de wijzigingen in de wet- en regelgeving voor u bij.

Daarnaast coördineert AAC - Administraties de werkzaamheden die uit de besluiten voortkomen. AAC - Administraties zorgt ervoor dat nieuwe bewoners een goed inzicht krijgen in het reilen en zeilen van een VvE.

Bestuurlijke taken:

 • Organiseren en, in overleg met het bestuur, voorbereiden van de jaarvergadering.
 • Notuleren van jaarvergaderingen (en deze notulen aan alle leden van de VvE toesturen).
 • Overleg met Onderhoud en Administratie over de te ondernemen acties naar aanleiding van de genomen besluiten.
 • Aangeven/ontwerpen huishoudelijk reglement.
 • Verzorgen van correspondentie met toeleveranciers en leden.

Beheer:

 • Het bijhouden en opvolgen van de wijzigingen in de wet- en regelgeving.
 • Archivering en digitalisering van de verschillende documenten