Een correcte administratie vormt de basis voor een gezonde en actieve VvE. Er wordt begroot voor uitgaven van onderhoud voor korte en langere termijn. Dit alles gebeurt natuurlijk in goed overleg met het bestuur en middels besluitvorming in de ledenvergadering. Zelf heeft u geen omkijken naar de administratie.

Een goede verwerking en vastlegging van administratieve zaken:

 • Ledenadministratie.
 • Ledenbijdragen automatisch incasseren.
 • Het voeren van een adequaat debiteurenbeheer.
 • Het doen van vervolgstappen wanneer betaling van VvE bijdragen uitblijft.
 • Claimen bij verzekeringsmaatschappij ingeval van verhaalschade.

 

Een gedegen verantwoording van de financiële administratie:

 • Administreren en uitvoeren van betalingen.
 • Opstellen van een degelijke begroting a.d.h.v. een meerjaren onderhoudsplan.
 • Berekenen ledenbijdragen conform de bepalingen uit de splitsingsakte.
 • Periodiek toetsen van de lopende begroting.
 • Opstellen van een balans en resultatenrekening.
 • Verzorgen van een goede toelichting op de jaarrekening.
 • Opstellen van een financieel verslag t.b.v. potentiële bewoners.
 • Verstrekken van gegevens voor uw belastingaangifte m.b.t het gezamenlijke vermogen.
 • Verstrekken benodigde gegevens bij eigendomsoverdracht.
 • Opmaken energienota voor appartementencomplexen met collectieve verwarming.

 

Een correcte administratie vormt de basis voor een gezonde en actieve VvE. Er wordt begroot voor uitgaven van onderhoud voor korte en langere termijn. Dit alles gebeurt natuurlijk in goed overleg met het bestuur en middels besluitvorming in de ledenvergadering. Zelf heeft u geen omkijken naar de administratie.

Een goede verwerking en vastlegging van administratieve zaken:

 • Ledenadministratie.
 • Ledenbijdragen automatisch incasseren.
 • Het voeren van een adequaat debiteurenbeheer.
 • Het doen van vervolgstappen wanneer betaling van VvE bijdragen uitblijft.
 • Claimen bij verzekeringsmaatschappij ingeval van verhaalschade.

 

Een gedegen verantwoording van de financiële administratie:

 • Administreren en uitvoeren van betalingen.
 • Opstellen van een degelijke begroting a.d.h.v. een meerjaren onderhoudsplan.
 • Berekenen ledenbijdragen conform de bepalingen uit de splitsingsakte.
 • Periodiek toetsen van de lopende begroting.
 • Opstellen van een balans en resultatenrekening.
 • Verzorgen van een goede toelichting op de jaarrekening.
 • Opstellen van een financieel verslag t.b.v. potentiële bewoners.
 • Verstrekken van gegevens voor uw belastingaangifte m.b.t het gezamenlijke vermogen.
 • Verstrekken benodigde gegevens bij eigendomsoverdracht.
 • Opmaken energienota voor appartementencomplexen met collectieve verwarming.